John Belushi in 1941

                                                                                                                                                                                                                               
John Belushi in 1941 cult stories cinema steven spielberg seconda guerra mondiale cultgallery

una scena di ‘1941’ per la regia di Steven Spielberg (1979)

(tratto da: Cultgallery: John Belushi)