John Belushi and Keith Richards

                                                                                                                                                                                                                               
Una rara jam session tra John Belushi e Keith Richards (Rolling Stones).

Una rara jam session tra John Belushi e Keith Richards (Rolling Stones).

(tratto da: Cultgallery: John Belushi)