Sergio Toppi, Samurai Blu

                                                                                                                                                                                                                               
Cult Stories Blue Samurai Haiku Samurai blu illustrazione ilustraciòn dibujos

‘Samurai Blu’, da ‘Haiku’ (2005).

(tratto da: Cultgallery: Sergio Toppi)