Uma Thurman, Poison Ivy

                                                                                                                                                                                                                               
uma thurman poison ivy batman robin

Uma Thurman è Poison Ivy in ‘Batman & Robin’ di Joel Schumacher (1997)